Wegen


Roadscan

 

 

 

 

 

 

In juni heeft Empec Survey een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Unihorn met betrekking tot radarmetingen aan verhardingen.

Roadscan is een non-destructive onderzoek systeem dat wegen zowel boven als onder het wegdek snel en efficiënt kan scannen door gebruik van grondradar eventueel in combinatie met video. We hebben inmiddels meer dan 1000 km wegen, landingsbanen en kunstwerken op deze wijze ingescand en geanalyseerd.

Het systeem kan worden gebruikt voor bepaling van:

 • Asfalt- en fundatiediktes van wegen en landingsbanen.
 • Asfaltdiktes en wapening dieptes op kunstwerken.
 • Ligging stootplaten, fundaties, wapening.
 • Kabels en leidingen onder de weg.
 • Bepaalde schades en holle ruimtes.
 • Objecten.

De gegevens kunnen worden opgeleverd als:

GPR onderzoek fundaties

Verificatie GPR data d.m.v. boorgegevens

 • Radargrammen in combinatie met diepte grafieken.
 • Grafieken/diepte kaarten van asfalt en fundatie lagen.
 • Contour of vlekken kaarten van een bepaalde laag.
 • 3D visualisaties.
 • CSV data bestanden.
 • GIS bestanden.
 • Videobeelden.

Externe gegevens zoals Val Gewicht Deflectie (VGD) metingen en  boorgegevens kunnen naadloos worden geïntegreerd met onze data.

Voor de metingen hebben we diverse grondradar systemen beschikbaar.

 • Luchtgekoppelde radar met een frequentie van 1 GHz of 2 GHz.
 • Grondgekoppelde radar in de frequenties van 2 GHz, 800 MHz, 500 MHz, 250 MHz.

  Grondradardata verwerkt in GIS systeem

 Asfalt- en fundatiediktemetingen worden over het algemeen uitgevoerd met het verkeer mee, waardoor wegafzettingen tot een minimum worden beperkt. 

Dataverwerking en -analyse:

 • Voor de dataverwerking en dataanalyse gebruiken we diverse commerciële- en zelf ontwikkelde software pakketten.
 • We werken volgens industrie standaard dataprocessing en -analyse protocollen.
 • De data wordt voornamelijk gekalibreerd/gevalideerd aan de hand fysieke metingen. Indien dit niet mogelijk is worden theoretische modellen gebruikt.

Onze opdrachtgevers zijn: overheden, ingenieurs bureaus, aannemers.