Water


Diepte meting jachthavens

Watermap

Met onze single- en dual beam sonarsystemen kunnen we voor u op een flexibele wijze de waterdiepten van kleine en middengrote waterwegen in kaart brengen en monitoren.  De gebruikte sonarfrequentie is afhankelijk van het bodemtype en waterdiepte. Vanuit de meetgegevens kunnen allerlei gegevens worden gedestilleerd in uiteenlopende formaten zoals bv.

 • Contour kaart
 • 3D Contour kaart
 • Verschildiepte kaart (monitoren)
 • Stoplicht kaart (diepte tov een referentie diepte)
 • Bathymetrische kaarten
 • Objecten met hun lokatie
 • Sidescan “mozaiek”
 • Volume bepalingen.

  3D diepte kaart wiel

We hebben twee type systemen die kunnen worden ingezet. Beiden zijn standaard voorzien van een watertemperatuur sensor en GPS.

 1. Een mobiel systeem dat op een boot kan worden geplaatst. Dit systeem is geschikt voor wateren breder dan 5 -7 meter en dieper dan 75 cm en kan bestaan uit sonarsensors met diverse frequenties  85 kHz, 200 kHz, 455 kHz en 800 kHz of een combinatie hiervan. Sidescan en downscan sonar systeem.
 2. RROB:
  Dit systeem bestaat uit een op afstand bestuurbaar/programmeerbaar robotbootje van 1m lengte. Hiermee zijn we in staat zijn om moeilijk toegankelijke waterlopen in te meten met een minimale diepte van 30cm. Dit systeem is voorzien van single- of dual beam sonarsensors met een frequentie van 85kHz, 200kHz, 455 kHz en 800 kHz of een combinatie hiervan. Foto- en/of video cameras kunnen als extra worden toegevoegd. Alle gegevens kunnen, d.m.v. een radio verbinding, direct op de wal worden bekeken.
 3. SARSCAN.
  geestermerambacht

  Side Scan Sonar beeld gezonken bootje

  Dit systeem is ontwikkeld om snel drenkelingen op te sporen en duikers snel naar de slachtoffers te kunnen begeleiden.Hiervoor gebruiken we bovenstaande systemen maar deze zijn dan voorzien sidescan en downscan sonar systemen.Voor de hulpdiensten zijn schermen beschikbaar waar de sidescan beelden op worden weergegeven.

Data inwinning, verwerking en analyse:

 • We werken volgens vaste meetprotocollen toepasbaar op single en dual beam meettechnieken.
 • De data wordt altijd gecontroleerd door middel van handmatige referentie metingen met standaard peilstok en indien nodig met een boring.
 • Tijdens de data/signaal verwerking wordt gecorrigeerd voor:
  • veranderingen in watertemperatuur en bodemtypes.
  • onregelmatigheden die de diepte interpretatie kunnen beïnvloeden zoals waterplanten, meervoudige reflecties en objecten.

   westerschelde

   Side Scan Sonar beeld klei “outcrop”

Onze klanten zijn waterschappen, ingenieursbureaus en jachthavens.