Verhuur


Verhuur:

Wij verhuren de volgende apparatuur:

Mala Grondradar systemen met de volgende radar antennes:

  • 800 Mhz voor bv. opsporing van kabels, leidingen, metingen aan asfaltpakketten.
  • 500 Mhz voor  bv. archeologisch onderzoek, ondergrondse infra structuur, objecten.
  • 250 Mhz voor bv. archeologisch onderzoek, geologische structuren, slibdiktes.
  • 100 Mhz voor geologische structuren.

Rough Terrain Cart.

Road Cart.

SPX radiodetectie RD 8000: Opsporen van geleidende kabels en leidingen.

RROB: Een op afstand bestuurbaar vaartuig waarmee eenvoudig een diepte metingen van waterlopen kunnen worden uitgevoerd.

Data analyse:

We kunnen voor klanten die zelf een grondradar, EM of weerstand systemen bezitten of hebben gehuurd de data analyseren.

Training:

We verzorgen training in het gebruik van grondradar en de data analyse voor diverse klanten in de wegenbouw en archeologie.