Dijken


shapeimage_3

Verzakking dijk door uitspoeling

Dikescan is een platform om dijken en/of dammen snel te kunnen onderzoeken met behulp van non-destructive technieken zoals grondradar,  capacitieve weerstandsmeting, of elektromagnetisch conductivity metingen (EM) in combinatie met video. Met het Dikescan platform kan in een relatieve korte tijd een groot gedeelte van een dijk worden gescand op mogelijke integriteit problemen zoals piping, holle ruimten,verzakkingen en objecten.

Vanuit de meetgegevens kunnen we vervolgens allerlei informatie destilleren en in uiteenlopende formaten presenteren zoals bv.

 • Grafische dwarsdoorsneden.
 • Radargrammen in combinatie met grafische doorsnedes.
 • Laag opbouw en objecten in de dijk/dam.
 • 3D Visualisaties van bv. waterstromen.
 • Contour kaarten.
 • CSV data bestanden.
 • GIS bestanden.
 • Videobeelden.

  Dijkonderzoek radar en weerstandsmeting (ohm mapper systeem)

Een grondradar met een lage frequentie wordt gebruikt waardoor de diepte penetratie van het signaal aanmerkelijk kan zijn. Hoe lager de frequentie hoe dieper. Een belangrijke aanvulling op het grondradar is de capacitieve weerstand en/of een conductivity meting (EM) die waterstromen, holle ruimten en ook de laag opbouw e.d. in beeld kan brengen op plaatsen waar het grondradar beperkt inzetbaar is. Door het gelijktijdig mee laten lopen van een video opname tijdens de meting kan belangrijke extra informatie worden verkregen.

Voor de metingen hebben we diverse systemen beschikbaar.

 • Grondradar  250 MHz, 100 MHz antenne.
 • Ohmmapper – capacitieve weerstandsmeting.
 • CMD-explorer – electromagnetische conductivity meting.

Dataverwerking en data-analyse:

 • Voor de dataverwerking en dataanalyse gebruiken we diverse commerciële- en zelf ontwikkelde softwarepakketten.
 • We werken volgens industriestandaard dataprocessing en -analyse protocollen.
 • De data wordt voornamelijk gekalibreerd/gevalideerd aan de hand fysieke metingen, zoals boringen.
  Indien dit niet mogelijk is worden theoretische modellen gebruikt.

  Dijkonderzoek met laag frequent radar

 

Tijdens ons lidmaatschap van de stichting IJkdijk/Floodcontrol hebben we uitgebreide ervaring opgedaan met de hierboven beschreven technieken.

Onze opdrachtgevers zijn: waterschappen, ingenieurs bureaus en aannemers.